Vi skapar trivsel

Om företaget

Verksamheten startade 1989 i Tierp. I dag finns vi även i Falun sedan 20 år. Våra duktiga medarbetare har mångårig kompetens och den utbildning som krävs för att genomföra olika uppdrag, allt från fönsterputs till golvvård.

Kvalitetssäkring
Vi tar ansvar för helheten och ser till att göra jobbet så att du blir nöjd. Våra medarbetare är välutbildade och ansvarstagande och löser eventuella problem på plats när de uppstår. Vi arbetar enligt standarden ISO 9002 och ISO 14001, vilket bland annat innebär att vi har högt ställda miljökrav och rapporterar alla avvikelser. Vi gör kontinuerliga uppföljningar hos våra kunder och varje år genomför vi en enkät, för att se vad som kan förbättras.

Kompetensutveckling
RH Städ har som målsättning att alla medarbetare ska få rätt kompetens och utbildning för sina arbetsuppgifter. I grundutbildningen går vi igenom delar som materiel, städteknik och ergonomi. Vid behov får personalen genomgå ytterligare utbildningar för att specialisera sig inom olika områden. Vi är måna om att personalen ska trivas och känna att de utvecklas, något som har gjort att vi har låg personalomsättning.

Vi skapar trivsel.

ronny