Byggstädning för PEAB

I början av 2023 utför vi byggstädning för PEAB i Borlänge. Objektet heter Gyllehemmet 2, en samhällsfastighet på 8700 m2 med särskilt boende för äldre. Fastigheten rymmer 54 lägenheter, 47 trygghetsbostäder, förskola, hemtjänst och dagverksamhet.

Yrkesakademin

Från november 2022 sköter vi städningen i några av Yrkesakademins lokaler i Falun-Borlänge.

Leksandsbostäder

Från och med januari 2023 är vi även aktiva i Leksand, då vi har avtalat om städningen i kommunägda fastighetsbolaget Leksandsbostäders fastigheter.

Försäkringskassan och SSC

RH Städ sköter från våren 2022 städningen i Försäkringskassans och Statens servicecenters (SSC) lokaler i Falun och Borlänge, som UE.